Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-CA

Kanada

Kanada

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja PE do spraw stosunków z Kanadą jest jedną z najstarszych delegacji ustanowionych w ramach PE (pierwsze posiedzenie odbyło się w marcu 1975 r.).
 
W trakcie rocznych posiedzeń międzyparlamentarnych PE i Kanady zazwyczaj podkreślano znakomity stan stosunków pomiędzy tymi dwoma krajami.
 
Ostatnie dyskusje zazwyczaj skupiały się na negocjowanym pomiędzy dwoma partnerami traktacie – kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej (CETA) i umowie ramowej – jak również na innych tematach, takich jak bezpieczeństwo energetyczne, polityka wizowa i imigracyjna lub szukanie odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy.
 
Podczas 34. posiedzenia międzyparlamentarnego (w dniach 12-13 września 2011 r.) dyskusje dotyczyły stanu zaawansowania dwustronnych negocjacji w sprawie CETA i umowy ramowej, polityki imigracyjnej, dostaw energii, jak również polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.