Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-CN

Chińska Republika Ludowa

Chiny

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Parlament Europejski i Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych obradują wspólnie od 1980 r. Od 2007 r. te międzyparlamentarne spotkania mają miejsce dwa razy do roku, w Chinach i w UE. Spotkania w Europie składają się z oficjalnych posiedzeń w Brukseli lub Strasburgu oraz z wizyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W Chinach spotkania międzyparlamentarne odbywają się w Pekinie, po czym następuje wizyta w jednym z regionów państwa.
 
Posłowie uczestniczący w spotkaniach międzyparlamentarnych analizują szeroki zakres kwestii politycznych i gospodarczych, które mają wpływ na stosunki UE-Chiny. Podstawę prawną obecnych stosunków stanowi podpisana w 1985 r. umowa o handlu i współpracy WE-Chiny. Obecnie trwają negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW), która znowelizuje poprzednią umowę oraz nada formalną strukturę strategicznym stosunkom pomiędzy obiema stronami. Przewiduje się, że UPiW sformalizuje stosunki międzyparlamentarne pomiędzy Chinami a UE.