Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-IL

Izrael

Izrael

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem została utworzona po wyborach bezpośrednich w 1979 r. i jest jedną z pierwszych delegacji Parlamentu Europejskiego.
Delegacja jest odpowiedzialna za utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych Parlamentu Europejskiego, z naciskiem na wymiar parlamentarny, w tym przypadku stosunki z Knesetem.
Delegacja ta odbywa regularne spotkania robocze oraz przesłuchania w celu przygotowania spotkań ze swym izraelskim odpowiednikiem, organizowanych w Izraelu bądź Strasburgu/Brukseli. We wrześniu 2008 r. w Brukseli odbyło się 33. spotkanie obu delegacji.
Ze względu na działalność w tym regionie delegacja odbywa wspólne spotkania z właściwymi komisjami parlamentarnymi (AFET, DROI, DEVE) lub z innymi delegacjami właściwymi dla tego regionu, takimi jak Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną czy też Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku.
Po wyborach przeprowadzonych w czerwcu 2009 r. we wrześniu powołano nową Delegację do spraw stosunków z Izraelem (na okres kadencji 2009–2014). W jej skład wchodzi 22 członków. Jej przewodniczącym jest Bastiaan Belder (EFD, NL)