Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-IQ

Irak

Irak

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Stała delegacja ad hoc do spraw stosunków z Irakiem istnieje od lutego 2008 r., a jej celem jest utworzenie regularnego dialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim a iracką Radą Reprezentantów. Dwa spotkania międzyparlamentarne, które odbyły się we wrześniu 2008 r. (Bruksela) i kwietniu 2009 r. (Strasburg), w wysokim stopniu przyczyniły się do podtrzymania nieprzerwanej współpracy poprzez stworzenie niezbędnych ram w celu prowadzenia otwartych debat poświęconych kwestiom o priorytetowym charakterze, takim jak: sytuacja kobiet w Iraku i przepisy prawa rodzinnego, kwestie bezpieczeństwa i kwestie regionalne, uchodźcy i pomoc we współpracy z UE. Ze znacznym zainteresowaniem spotyka się zacieśnienie współpracy w następujących dziedzinach: edukacji; zdrowia i środowiska naturalnego; gospodarki, inwestycji i budownictwa; ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej; rozwoju parlamentarnego.
Decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. delegacja zyskała status Stałej delegacji do spraw stosunków z Irakiem, a jej posiedzenie inauguracyjne odbyło się w dniu 30 września 2009 r.