Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-IR

Iran

Iran

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegację Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Iranem utworzono po wyborach europejskich w 2004 r. w celu stworzenia bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy Parlamentem a Medżlisem Islamskiej Republiki Iranu.
 
Choć z początku była to w dużej mierze inicjatywa Parlamentu Europejskiego, reakcja strony irańskiej była bardzo pozytywna. Po pierwszej wizycie delegacji Medżlisu w Brukseli w październiku 2006 r. delegacja Parlamentu Europejskiego udała się do Teheranu w grudniu 2007 r., aby odbyć 2. spotkanie międzyparlamentarne EP-Iran. Ostatnie z cyklu tych spotkań odbyło się w Brukseli w grudniu 2008 r.
 
Spotkania PE-Iran stały się forum dla otwartej dyskusji pomiędzy parlamentarzystami na tematy takie jak nierozprzestrzenianie broni jądrowej, walka z terroryzmem i handlem narkotykami, zmiany klimatu oraz stosunki handlowo-inwestycyjnye. W programie prac figuruje również dialog na temat praw człowieka, a w szczególności kwestie kary śmierci, praw kobiet, sytuacji prawnej dzieci, statusu mniejszości etnicznych i religijnych, wolności prasy i słowa. Spotkania międzyparlamentarne były również okazją do wzmożonych kontaktów z rządem i społeczeństwem obywatelskim.
 
Choć w ostatnim czasie z uwagi na niekorzystny klimat polityczny spotkania te nie miały miejsca, delegacja PE odbywa regularne posiedzenia oraz analizuje wszystkie aspekty stosunków UE-Iran i sytuację wewnętrzną tego kraju.