Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-MD

Mołdawia

Mołdawia

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Podstawę prawną stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a Parlamentem Republiki Mołdowy stanowi umowa o partnerstwie i współpracy (UPiW), która weszła w życie w dniu 1 lipca 1998 r. Celem tej umowy jest ustanowienie jasnych ram dla rozwoju współpracy dwustronnej.
 
UPiW przewiduje również współpracę międzyparlamentarną. Zadaniem komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia jest rozważanie wszelkich aspektów stosunków pomiędzy UE a Republiką Mołdowy. Komisja stanowi otwarte forum służące dyskusji na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Została ustanowiona w 1998 r. i zbiera się dwukrotnie w ciągu roku – w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego oraz w Kiszyniowie. W skład komisji współpracy parlamentarnej wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzyści mołdawscy.
 
Komisja współpracy parlamentarnej wyraża swoje poglądy w formie zaleceń kierowanych do Rady Współpracy, Komisji Europejskiej i władz Mołdawii.