Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-MK

UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Macedonia Północna

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Wspólna komisja parlamentarna UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii została ustanowiona w 2004 r. W jej skład wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz posłowie do zgromadzenia Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
WKP zbiera się dwa razy do roku.
 
Do zadań wspólnej komisji parlamentarnej należy rozważanie wszystkich aspektów stosunków pomiędzy UE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, a zwłaszcza wykonywanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.
 
WKP może sporządzać zalecenia kierowane do Parlamentu Europejskiego, zgromadzenia i rządu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Rady UE i Komisji Europejskiej.