Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-RU

Rosja

Rosja

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja Parlamentu Europejskiego do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja została utworzona w dniu 1 grudnia 1997 r. na podstawie umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) pomiędzy UE a Rosją. Odtąd w stabilny sposób służy rozwojowi współpracy politycznej i gospodarczej oraz kontynuacji dialogu pomiędzy oboma parlamentami.
 
W skład komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do dwóch izb Zgromadzenia Narodowego Federacji Rosyjskiej, Państwowej Dumy i Rady Federacji. Komisja zbiera się raz lub dwa razy w roku w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego, natomiast jej grupa robocza regularnie obraduje w różnych miejscach Federacji Rosyjskiej.
 
Komisja śledzi i omawia realizację celów wyznaczonych w UPiW. Pełni również funkcję miejsca służącego dialogowi i dyskusji na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, wchodzące w zakres jej parlamentarnych uprawnień, ale również debatom z udziałem pierwszoplanowych postaci rosyjskiego życia politycznego, członków Zgromadzenia Federalnego, przedstawicieli rządu i społeczeństwa obywatelskiego.