Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-TR

UE-Turcja

Turcja

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja Parlamentu Europejskiego do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja funkcjonuje w oparciu o układ ustanawiający stowarzyszenie (układ z Ankary z roku 1963), protokół dodatkowy (protokół o unii celnej z 1970 r.) oraz kilka decyzji podjętych zarówno przez Parlament Europejski, jak i Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji.
 
W skład wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Posiedzenia odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku, na zmianę raz w Turcji i raz w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego.
 
Od czasu otwarcia negocjacji akcesyjnych z Turcją, na podstawie decyzji Rady Europejskiej z grudnia 2004 r., WKP prowadzi debaty na temat stosunków pomiędzy UE a Turcją, przypatruje się stosowaniu unii celnej oraz śledzi ze szczególną uwagą postępy w negocjacjach akcesyjnych.
 
Przedstawiciele Rady Współpracy, urzędującej prezydencji UE, Komisji Europejskiej i tureckiego rządu wypowiadają się regularnie podczas posiedzeń WKP.
 
Delegacja Parlamentu Europejskiego do WKP UE-Turcja również utrzymuje stały kontakt z tureckim społeczeństwem obywatelskim.