Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-UA

Ukraina

Ukraina

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja Parlamentu Europejskiego do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina funkcjonuje w oparciu o umowę o partnerstwie i współpracy (UPiW), która weszła w życie dnia 1 marca 1998 r. i która ustanowiła jasne ramy dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy obiema stronami.
 
W skład komisji UE-Ukraina wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do ukraińskiej Rady Najwyższej. Podkreślając strategiczne znaczenie stosunków dwustronnych, komisja zbiera się dwa razy w roku, na zmianę w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego i na Ukrainie.
 
Komisja sprawuje kontrolę parlamentarną nad wdrażaniem UPiW, pełni funkcję otwartego miejsca służącego dyskusji na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, a w ostatnich latach jest również źródłem istotnych bodźców do przeprowadzania udanych reform demokratycznych i rynkowych na Ukrainie oraz do zbliżenia Ukrainy do UE.
 
Oprócz posiedzeń komisji współpracy parlamentarnej delegacja regularnie odbywa spotkania w celu przedyskutowania ważnych wydarzeń w stosunkach UE-Ukraina i wymiany poglądów z pierwszoplanowymi postaciami ukraińskiego życia politycznego, posłami do Rady Najwyższej oraz rządem, jak również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.