Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DARP

Półwysep Arabski

Arabia Saudyjska Bahrajn Zjednoczone Emiraty Arabskie Kuwejt Oman Katar Jemen

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Arabskim pozwala Parlamentowi Europejskiemu utrzymywać stosunki z krajami półwyspu (Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Kuwejtem, Omanem, Katarem, Jemenem), jak również z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej.
Delegację utworzono w 1979 r., kiedy to odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory europejskie, a jej prace stanowią wyraz wyjątkowego zainteresowania procesem demokratyzacji regionu, przede wszystkim w przypadku krajów dysponujących sprawną instytucją parlamentu. Ponadto podejmowane misje pozwalają na położenie nacisku na priorytety Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa człowieka.
Delegacja z uwagą śledzi również negocjacje prowadzone w celu podpisania układu o wolnym handlu między UE a Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej, który nada nowe ramy instytucjonalne stosunkom handlowym i politycznym pomiędzy dwoma partnerami.