Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DCAS

Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Mongolia

Kazachstan Kirgistan Uzbekistan Tadżykistan Turkmenistan Mongolia

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja ta powstała z wcześniej powołanej delegacji do spraw stosunków z republikami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), która ustanowiła w 1993 r. grupę roboczą zajmującą się Azją Środkową. W 1994 r. utworzono delegację do spraw stosunków z Azją Środkową i Mongolią.
 
Od 2000 r. zaczęły regularnie obradować komisje współpracy parlamentarnej z Kazachstanem, Kirgistanem i Uzbekistanem. Komisje współpracy parlamentarnej są kluczowym elementem umów o partnerstwie i współpracy (UPiW), które weszły w życie w dniu 1 lipca 1999 r. i tworzą ramy dla stosunków pomiędzy UE a tymi trzema państwami. Podstawową rolą komisji jest dokonywanie przeglądu stanu wdrażania UPiW. Mają one prawo zwrócić się z wnioskiem o informacje do Rady Współpracy, która nadzoruje proces wdrażania umowy. Komisje mogą również tworzyć zalecenia kierowane do Rady.
 
Regularne spotkania międzyparlamentarne odbywają się w Mongolii, Tadżykistanie i Turkmenistanie, jako że umowy o partnerstwie i współpracy z tymi trzema państwami nie zostały jeszcze sfinalizowane.