Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DEEA

Szwajcaria, Norwegia oraz wspólna komisja parlamentarna UE-Islandia i wspólna komisja parlamentarna EOG

Szwajcaria Norwegia Islandia Liechtenstein

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków ze Szwajcarią została ustanowiona w 1981 r., z Islandią – w 1987 r., a z Norwegią – w 1982 r. Delegacje międzyparlamentarne obradują raz w roku.
 
W zakres kompetencji delegacji do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią oraz wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wchodzą również stosunki Parlamentu Europejskiego z Radą Nordycką, Konferencją Parlamentarzystów Regionu Arktycznego i z Konferencją Parlamentarną Morza Bałtyckiego, w których to zgromadzeniach delegacja posiada stałe miejsca.
 
Delegacja ta odpowiada również za stosunki z zachodnimi członkami Rady Nordyckiej (Wyspami Owczymi, Grenlandią oraz Islandią).
 
Wspólna komisja parlamentarna EOG została ustanowiona w styczniu 1994 r. w celu przyczynienia się, poprzez dialog i dyskusję, do lepszego zrozumienia pomiędzy UE a państwami EFTA oraz celem zapewnienia demokratycznej kontroli nad obszarami objętymi umową o EOG. Wspólna komisja parlamentarna wyraża swoje poglądy poprzez rezolucje kierowane do instytucji EOG, Parlamentu Europejskiego i parlamentów Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.
 
W skład wspólnej komisji parlamentarnej EOG wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do parlamentów Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Komisja zbiera się dwa razy do roku.