Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DEPA

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja PE do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (Euronest) została powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. i utworzona na początku siódmej kadencji (koniec września 2009 r.). Zgromadzenie zostało ustanowione – po trudnych dyskusjach trwających półtora roku – w dniu 3 maja 2011 r. jako odzwierciedlenie wymiaru parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego, polityki zainicjowanej przez Unię Europejską w stosunku do jej wschodnich sąsiadów w celu nawiązania z nimi bliższych kontaktów i uniknięcia nowych linii podziału oraz w celu zawarcia wszechstronnych układów o stowarzyszeniu, w tym umów o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu.
Parlament Europejski apelował o utworzenie Zgromadzenia już w czasie szóstej kadencji. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest składa się obecnie ze 110 posłów: 60 posłów do Parlamentu Europejskiego (jest to też liczba członków obecnej delegacji PE) i po 10 posłów z każdego z następujących krajów (partnerów wschodnich) – Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Z powodów politycznych niemożliwe było tej pory przyjęcie do Zgromadzenia Parlamentarnego delegacji Białorusi.
Zgromadzenie Parlamentarne Euronest zostało stworzone jako instytucja odpowiedzialna za wielostronny dialog parlamentarny oraz za wymianę pomiędzy partnerami wschodnimi i pomiędzy posłami do PE a ich odpowiednikami z krajów uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak stabilność, demokracja, zbliżenie przepisów i norm, handel, energia, kontakty międzyludzkie i wiele innych.