Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DMAG

Maghreb

Algieria Libia Maroko Mauretania Tunezja

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią) została utworzona w 1979 r. po wyborach bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego. W jej skład wchodzą następujące kraje: Algieria, Maroko, Mauretania, Tunezja i Libia. Od lat 80. organizowane są regularne spotkania z każdym z tych krajów. Spotkania z Mauretanią doszły do skutku dopiero w 1998 r., a z Libią w 2002 r.
Spotkania z delegacjami Unii Maghrebu Arabskiego odbywają się od początku lat 90. Od czasu szóstego spotkania w 1994 r. nie były utrzymywane już żadne kontakty oficjalne.
Problem Sahary Zachodniej nie wchodzi w zakres kompetencji tej delegacji. Utworzono delegację ad hoc do spraw Sahary Zachodniej, której przewodniczącym został Ioannis Kasoulides i która w pierwszej kolejności udała się we wrześniu 2006 r. do Algieru i Tindufu, a następnie w styczniu 2009 r. do Rabatu i Al-Ujun w celach czysto humanitarnych. Po zakończeniu tej misji opublikowano sporządzone przez delegację ad hoc sprawozdanie, w którym przedstawiono szereg zaleceń.
.