Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DMAS

Maszrek

Egipt Jordania Liban Syria

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku została utworzona nazajutrz po pierwszych bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 1979 r. W latach 1994–2004 delegacja zajmowała się także stosunkami z krajami rejonu Zatoki Perskiej. Od czasu wyborów przeprowadzonych w 2004 r. kompetencje delegacji do spraw Maszreku skupiają się na czterech krajach tego obszaru: Egiptu, Jordanii, Libanu i Syrii.
 
W ostatnich latach istotne miejsce w kontaktach z przedstawicielami krajów tego regionu zajmowała sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz pewne kwestie regionalne o priorytetowym charakterze: działania następcze po konferencji w Annapolis w celu wznowienia izraelsko palestyńskiego procesu pokojowego; stabilizacja w Iraku; kwestia uchodźców i przesiedleńców irackich, kryzys w Libanie; wolność prasy i prawa człowieka w krajach arabskich; perspektywy zwiększonego znaczenia UE i Jordanii w procesie stabilizacji. W 2005 i 2009 r. dwie komisje obserwacyjne śledziły przebieg wyborów parlamentarnych w Libanie, a w listopadzie 2005 r. inna komisja obserwowała także wybory prezydenckie w Egipcie.