Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DPLC

Palestyńska Rada Legislacyjna

Okupowane terytoria palestyńskie

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja ad hoc do spraw stosunków z władzami Palestyny powstała w dniu 3 listopada 1993 r. Stałą delegację utworzono w dniu 12 grudnia 1996 r. Wobec formalnego braku istnienia państwa palestyńskiego delegacja przyjęła miano „Delegacji do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną”.
Delegacja jest odpowiedzialna za utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych Parlamentu Europejskiego, z naciskiem na wymiar parlamentarny, w tym przypadku stosunki z Palestyńską Radą Legislacyjną.
Delegacja ta odbywa regularne spotkania robocze oraz przesłuchania w celu przygotowania spotkań ze swym palestyńskim odpowiednikiem, organizowanych najczęściej w Palestynie ze względu na trudności, jakich doświadczają członkowie Palestyńskiej Rady Legislacyjnej przy próbach opuszczenia swojego terytorium. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej wraz z rozpoczętą w 2006 r. izolacją Strefy Gazy – w związku z tym spotkania są organizowane w Ramallah i Gazie. Ostatnie spotkanie dwóch delegacji odbyło się w Ramallah i Gazie w lutym 2009 r., kilka dni po zakończeniu izraelskiej operacji militarnej.
Ze względu na działalność w tym regionie delegacja odbywa wspólne spotkania z właściwymi komisjami parlamentarnymi (AFET, DROI, DEVE) lub z innymi delegacjami właściwymi dla tego regionu, takimi jak Delegacja do spraw stosunków z Izraelem lub Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku.
Po wyborach przeprowadzonych w czerwcu 2009 r. we wrześniu powołano nową Delegację do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną (na okres kadencji 2009–2014). W jej skład wchodzi 22 członków. Jej przewodniczącym jest Proinsias de Rossa (S&D, IRL).