Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DSAS

Azja Południowa

Bangladesz Bhutan Malediwy Nepal Pakistan Sri Lanka

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i opis kompetencji

Delegacja ds. stosunków z państwami Azji Południowej powstała z przekształcenia dawnej delegacji ds. stosunków z Południowoazjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej. Obejmuje wszystkie państwa wchodzące w skład SAARC z wyjątkiem Indii, a więc: Bangladesz, Bhutan, Sri Lankę, Malediwy, Nepal i Pakistan. Stosunki UE z tymi państwami opierają się na różnych podstawach prawnych: umowie o współpracy handlowej między WE a Pakistanem z 1976 r. i odnowionej w 2001 r. umowie o handlu i współpracy pomiędzy WE a Bangladeszem.
 
Mimo że umowy te nie zawsze zawierają wyraźne sformułowania dotyczące współpracy parlamentarnej, dialog między władzami legislacyjnymi ma miejsce, zwykle z inicjatywy delegacji PE. Od 1981 r. odbyło się ponad 35 posiedzeń międzyparlamentarnych. Działania te pozwoliły na bezpośrednie przekazywanie informacji na temat priorytetów dotyczących demokracji i praw człowieka, a także pomogły PE w świadomym wyrażaniu opinii w przypadkach określonych w traktatach, np. w kwestii umów handlowych wymagających zgody PE.