Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DSCA

Armenia, Azerbejdżan i Gruzja

Armenia Azerbejdżan Gruzja

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami republik południowego Kaukazu – Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją – prowadzone są w ramach delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja przewidzianych w umowach o partnerstwie i współpracy. Umowy te zostały podpisane w dniu 22 kwietnia 1996 r. w Luksemburgu i weszły w życie dnia 1 lipca 1999 r.
 
Delegacja Parlamentu Europejskiego odpowiedzialna za stosunki z trzema republikami kaukaskimi została stworzona w dniu 17 listopada 1994 r. Wcześniej ten obszar współpracy leżał w gestii delegacji do spraw stosunków z republikami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).
 
Komisje współpracy parlamentarnej z tymi trzema państwami zostały ustanowione w 2004 r. Sprawują one kontrolę parlamentarną nad wdrażaniem umów oraz stanowią otwarte forum służące dyskusji na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Członkowie komisji współpracy parlamentarnej są informowani o wynikach prac Rady Współpracy oraz Komitetu (władzy wykonawczej). Mogą wyrażać swoje poglądy w formie zaleceń kierowanych do Komisji Współpracy, władz państw partnerskich, Komisji Europejskiej oraz Rady.
 
W skład delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja wchodzi 18 posłów i 13 zastępców. Posiedzenia mają miejsce dwa razy do roku: raz w jednym z miejsc prac Parlamentu Europejskiego i raz w odpowiednim państwie kaukaskim.