Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DANZ

Australia i Nowa Zelandia

Australia Nowa Zelandia

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
  Członkowie     Zastepstwa    
 
BIZZOTTO, Mara :: Przewodnicząca
  TSOUKALAS, Ioannis A. :: Wiceprzewodniczący
Grecja
  VOSS, Axel :: Wiceprzewodniczący
Niemcy
  ABELA BALDACCHINO, Claudette :: Członkini
Malta
  ASHWORTH, Richard :: Członek
Wielka Brytania
  BASTOS, Regina :: Członkini
Portugalia
  BRONS, Andrew Henry William :: Członek
Wielka Brytania
  CARONNA, Salvatore :: Członek
Włochy
  CRAMER, Michael :: Członek
Niemcy
  LYON, George :: Członek
Wielka Brytania
  McGUINNESS, Mairead :: Członkini
Irlandia
  MÉSZÁROS, Alajos :: Członek
Słowacja
  PONGA, Maurice :: Członek
Francja
  SIMPSON, Brian :: Członek
Wielka Brytania
  TAKKULA, Hannu :: Członek
Finlandia
  VANHECKE, Frank :: Członek
Belgia
  VULJANIĆ, Nikola :: Członek
Chorwacja
  Dame WILLMOTT, Glenis :: Członkini
Wielka Brytania
  ZEMKE, Janusz :: Członek
Polska