Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DCAM

Ameryka Środkowa

Kostaryka Kuba Salwador Gwatemala Honduras Nikaragua Panama

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
  Członkowie     Zastepstwa    
 
BOZKURT, Emine :: Przewodnicząca
  ITURGAIZ, Carlos :: Wiceprzewodniczący
Hiszpania
  ZUBER, Inês Cristina :: Wiceprzewodnicząca
Portugalia
  AYALA SENDER, Inés :: Członkini
Hiszpania
  BINEV, Slavi :: Członek
Bułgaria
  BONANINI, Franco :: Członek
Włochy
  GROSSETÊTE, Françoise :: Członkini
Francja
  KOŽUŠNÍK, Edvard :: Członek
Czechy
  KREHL, Constanze :: Członkini
Niemcy
  LIESE, Peter :: Członek
Niemcy
  LULLING, Astrid :: Członkini
Luksemburg
  RODUST, Ulrike :: Członkini
Niemcy
  ROMEVA i RUEDA, Raül :: Członek
Hiszpania
  SEEBER, Richard :: Członek
Austria
  SKRZYDLEWSKA, Joanna Katarzyna :: Członkini
Polska
  VATTIMO, Gianni :: Członek
Włochy