Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DPLC

Palestyńska Rada Legislacyjna

Okupowane terytoria palestyńskie

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia
  Członkowie     Zastepstwa    
 
COSTELLO, Emer :: Przewodnicząca
  TRIANTAPHYLLIDES, Kyriacos :: Wiceprzewodniczący
Cypr
  AUKEN, Margrete :: Wiceprzewodnicząca
Dania
  Sir ATKINS, Robert :: Członek
Wielka Brytania
  BERRA, Nora :: Członkini
Francja
  DAVIES, Chris :: Członek
Wielka Brytania
  DE VEYRAC, Christine :: Członkini
Francja
  FISAS AYXELÀ, Santiago :: Członek
Hiszpania
  FRANCO, Gaston :: Członek
Francja
  GRÄSSLE, Ingeborg :: Członkini
Niemcy
  GUALTIERI, Roberto :: Członek
Włochy
  KIIL-NIELSEN, Nicole :: Członkini
Francja
  KOPPA, Maria Eleni :: Członek
Grecja
  LE HYARIC, Patrick :: Członek
Francja
  PITSILLIDES, Andreas :: Członek
Cypr
  RINALDI, Niccolò :: Członek
Włochy
  THEIN, Alexandra :: Członkini
Niemcy
  TOUSSAS, Georgios :: Członek
Grecja
  TREMATERRA, Gino :: Członek
Włochy
  WESTLUND, Åsa :: Członkini
Szwecja
  ZIJLSTRA, Auke :: Członek
Holandia