7-ми парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации
Делегации
6-ти парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации (6-и парламентарен мандат)
Делегации - Европа (6-и парламентарен мандат)
Делегации - страни извън Европа (6-и парламентарен мандат)
Разни
Търсене на документи
Бивши делегации
ЕС-Хърватия

Документи от пленарно заседаниеДокументи от пленарно заседание
Видео материали от пленарните дебатиВидео материали от пленарните дебати
ПредседателПредседател
Генерален секретариатГенерален секретариат
Очаквайте в комисиитеОчаквайте в комисиите
Think TankThink Tank

 Делегации - Европа
Швейцария, Исландия и Норвегия и Европейско икономическо пространство (ЕИП) Швейцария, Исландия и Норвегия и Европейско икономическо пространство (ЕИП) Швейцария, Исландия и Норвегия и Европейско икономическо пространство (ЕИП) Молдова Русия Русия ЕС-Хърватия Беларус Украйна Югоизточна Европа ЕС-Бивша югославска република Македония ЕС-Турция Армения, Азербайджан и Грузия
 Делегации в съвместните парламентарни комитети
D-HR  ЕС-Хърватия Заседателни документи
D-MK  ЕС-Бивша югославска република Македония Заседателни документи
D-TR  ЕС-Турция Заседателни документи
 Комисии за парламентарно сътрудничество (КПС)
D-RU  Русия Заседателни документи
D-UA  Украйна Заседателни документи
D-MD  Молдова Заседателни документи
DSCA  Армения, Азербайджан и Грузия Заседателни документи
 Междупарламентарни делегации
DEEA  Швейцария, Исландия и Норвегия и Европейско икономическо пространство (ЕИП) Заседателни документи
DSEE  Югоизточна Европа Заседателни документи
D-BY  Беларус Заседателни документи