Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

D-MD

Moldova

Moldova

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Euroopa Parlamendi ja Moldova Vabariigi parlamendi vahelisi suhteid korraldatakse 1. juulil 1998. aastal jõustunud partnerlus- ja koostöölepingu alusel. Kõnealuse lepingu eesmärk on pakkuda selget raamistikku kahepoolse koostöö arendamisele.
 
Partnerlus- ja koostöölepingus nähakse ette ka parlamentidevaheline koostöö. ELi-Moldova parlamentaarse koostöökomisjoni ülesanne on tegeleda ELi ja Moldova Vabariigi suhete kõikide aspektidega. Koostöökomisjon on avatud foorum arutelude pidamiseks vastastikust huvi pakkuvatel teemadel. See loodi 1998. aastal ja tuleb kokku kaks korda aastas: üks kord ühes Euroopa Parlamendi töökohas ja üks kord Chişinăus. ELi-Moldova parlamentaarsesse koostöökomisjoni kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi ja Moldova parlamendi liikmeid.
 
Parlamentaarne koostöökomisjon väljendab oma arvamust koostöönõukogule, Euroopa Komisjonile ja Moldova ametiasutustele antavate soovituste vormis.