Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

D-MK

EL- Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia

Põhja‑Makedoonia

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarne ühiskomisjon moodustati 2004. aastal ning sellesse kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi assamblee liikmeid.
Parlamentaarne ühiskomisjon tuleb kokku kaks korda aastas.
 
Parlamentaarse ühiskomisjoni ülesanne on tegelda kõigi küsimustega, mis on seotud ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheliste suhete ning eriti stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu rakendamisega.
 
Parlamentaarne ühiskomisjon võib anda soovitusi Euroopa Parlamendile, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi assambleele ja valitsusele, Euroopa Liidu Nõukogule ning Euroopa Komisjonile.