Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

D-TR

EL-Türgi

Türgi

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Euroopa Parlamendi delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis toimib assotsieerimislepingu (1963. aasta Ankara leping), selle lisaprotokolli (1970. aasta tolliliidu protokoll) ja mitmete Euroopa Parlamendi ning Türgi rahvusassamblee parlamentaarsete otsuste alusel.
 
ELi-Türgi parlamentaarsesse ühiskomisjoni kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi ja Türgi rahvusassamblee liikmeid. Parlamentaarne ühiskomisjon tuleb kokku tavaliselt kaks korda aastas, üks kord Türgis ja üks kord ühes Euroopa Parlamendi töökohas.
 
Alates ühinemisläbirääkimiste alustamisest Türgiga Euroopa Ülemkogu 2004. aasta detsembri otsuse põhjal peab parlamentaarne ühiskomisjon arutelusid ELi ja Türgi suhete üle, kontrollib tolliliidu protokolli kohaldamist ja jälgib eriti hoolikalt ühinemisläbirääkimiste edenemist.
 
Parlamentaarse ühiskomisjoni koosolekutel võtavad korrapäraselt sõna koostöönõukogu, ELi eesistujariigi, Euroopa Komisjoni ja Türgi valitsuse esindajad.
 
Euroopa Parlamendi delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis suhtleb korrapäraselt ka Türgi kodanikuühiskonnaga.