Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

D-UA

Ukraina

Ukraina

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Euroopa Parlamendi delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis toimib partnerlus- ja koostöölepingu põhjal, mis jõustus 1. märtsil 1998. aastal ning mis on olnud kahe poole vahelise poliitilise ja majandusliku koostöö arengu selge raamistik.
 
ELi-Ukraina parlamentaarsesse koostöökomisjoni kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi ja Ukraina parlamendi Verhovna Rada liikmeid. Rõhutades kahepoolsete suhete strateegilist tähtsust, tuleb parlamentaarne koostöökomisjon kokku kaks korda aastas vaheldumisi ühes Euroopa Parlamendi töökohas ja Ukrainas.
 
Parlamentaarne koostöökomisjon teostab parlamentaarset kontrolli partnerlus- ja koostöölepingu rakendamise üle, tegutseb avatud foorumina arutelude pidamiseks vastastikust huvi pakkuvatel teemadel ning on viimastel aastatel andnud olulise tõuke edukateks demokraatlikeks ja turureformideks Ukrainas ning riigi tihedamaks integratsiooniks ELiga.
 
Lisaks parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumistele peab delegatsioon regulaarseid kohtumisi, et arutada ELi-Ukraina suhete olulisi arenguid ja vahetada arvamusi Ukraina poliitiliste liidrite, parlamendi ja valitsuse liikmete ning kodanikuühiskonna esindajatega.