Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

DEEA

Šveits, Island ja Norra ning Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

Šveits Norra Liechtenstein Island

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Tutvustus ja pädevused
1981. aastal loodi Euroopa Parlamendi delegatsioon Šveitsiga suhtlemiseks, 1987. aastal delegatsioon Islandiga suhtlemiseks ja 1982. aastal delegatsioon Norraga suhtlemiseks. Parlamentidevahelised delegatsioonid tulevad kokku üks kord aastas.
 
Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks vastutab lisaks Euroopa Parlamendi suhete eest Põhjamaade Nõukogu, Arktika piirkonna parlamentaarse konverentsi ja Läänemere parlamentaarse konverentsiga ning on kõnealuste assambleede alaline liige.
 
Delegatsioon vastutab ühtlasi suhete eest Lääne-Põhjamaade Nõukoguga (Fääri saared, Gröönimaa ja Island).
 
Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarne ühiskomisjon loodi 1994. aasta jaanuaris, et aidata dialoogi ja arutelude abil kaasa paremale mõistmisele ELi ja EFTA riikide vahel ning tagada demokraatlik kontroll Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga hõlmatud valdkondades. Parlamentaarne ühiskomisjon väljendab oma arvamust Euroopa Majanduspiirkonna institutsioonidele, Euroopa Parlamendile ning Islandi, Norra ja Liechtensteini parlamendile saadetavates resolutsioonides.
 
Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarsesse ühiskomisjoni kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi ning Islandi, Norra ja Liechtensteini parlamendi liikmeid. Parlamentaarne ühiskomisjon tuleb kokku kaks korda aastas.