7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

DSCA

Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie

Arménie Gruzie Azerbájdžán

Tyto údaje byly dne 1. července 2009 archivovány a nejsou dále aktualizovány.

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Vztahy mezi Evropským parlamentem a parlamenty republik jižního Kavkazu – Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie – jsou uskutečňovány v rámci delegace ve výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie, jak je stanoveno v dohodách o partnerství a spolupráci. Tyto dohody byly podepsány dne 22. dubna 1996 v Lucemburku a vstoupily v platnost dne 1. července 1999. 
 
Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s těmito třemi kavkazskými republikami byla zřízena dne 17. listopadu 1994. Před tímto datem měla tuto oblast na starosti delegace pro vztahy s republikami Společenství nezávislých států.
 
Ke zřízení výborů pro parlamentní spolupráci s těmito třemi zeměmi došlo v roce 2004. Vykonávají parlamentní kontrolu nad uplatňováním dohod a slouží jako otevřené fórum pro diskuse o otázkách společného zájmu. Členové výborů pro parlamentní spolupráci jsou pravidelně informováni o výsledcích zasedání Rady pro spolupráci a Výbor (výkonný) může své názory vyjádřit v doporučeních určených Výboru pro spolupráci, orgánům partnerských zemí, Evropské komisi a Radě.
 
Delegace Evropského parlamentu ve výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie se skládá z 18 členů a 13 náhradníků. Schází se dvakrát ročně, jednou v některém z pracovních míst Evropského parlamentu a jednou v jedné z  uvedených zemí.