Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

DSCA

Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia

Armeenia Gruusia Aserbaidžaan

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Euroopa Parlamendi ja Lõuna-Kaukaasia vabariikide (Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia) vahelisi suhteid korraldab delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarses koostöökomisjonis, nagu on sätestatud partnerlus- ja koostöölepingutes. Kõnealused lepingud sõlmiti 22. aprillil 1996. aastal Luxembourgis ning need jõustusid 1. juulil 1999.
 
Euroopa Parlamendi delegatsioon kolme Kaukaasia vabariigiga suhtlemiseks loodi 17. novembril 1994. Enne seda tegeles nimetatud piirkonnaga Sõltumatute Riikide Ühenduse vabariikidega suhtlemise delegatsioon.
 
Parlamentaarsed koostöökomisjonid kolme riigiga loodi 2004. aastal. Kõnealused komisjonid teostavad parlamentaarset kontrolli lepingute rakendamise üle ja tegutsevad avatud foorumina arutelude pidamiseks vastastikust huvi pakkuvatel teemadel. Parlamentaarsete koostöökomisjonide liikmeid teavitatakse pidevalt koostöönõukogu ja täitevkomitee töö tulemustest ning nad võivad avaldada oma arvamust koostöönõukogule, partnerriikide ametiasutustele, Euroopa Komisjonile ja nõukogule antavate soovituste vormis.
 
Euroopa Parlamendi delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarses koostöökomisjonis koosneb 18 liikmest ja 13 asendusliikmest. Koostöökomisjon tuleb kokku kaks korda aastas: üks kord ühes Euroopa Parlamendi töökohas ja üks kord ühes asjaomastest riikidest.