7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

D-RU

Rusko

Rusko

Tyto údaje byly dne 1. července 2009 archivovány a nejsou dále aktualizovány.

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Delegace Evropského parlamentu ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko byla ustavena dne 1. prosince 1997 na základě Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem a slouží od té doby jako stabilní platforma pro rozvoj politické a hospodářské spolupráce a trvalý dialog mezi těmito dvěma parlamentními orgány.
 
Výbor pro parlamentní spolupráci EU-Rusko se skládá ze stejného počtu poslanců Evropského parlamentu a obou komor národního shromáždění Ruské federace – Státní dumy a Rady federace. Výbor pro parlamentní spolupráci se schází jednou nebo dvakrát ročně v jednom z pracovních míst Evropského parlamentu, dále pořádá pravidelná setkání pracovní skupiny v různých místech Ruské federace.
 
Výbor pro parlamentní spolupráci sleduje plnění cílů stanovených v dohodě o partnerství a spolupráci a pořádá na toto téma rozpravy. Slouží rovněž jako fórum pro dialog a diskusi o otázkách společného zájmu, v rámci svých parlamentních pravomocí, ale i a s ruskými politickými vůdci, členy federálního shromáždění, vlády a zástupci občanské společnosti.