Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

D-BY

Valgevene

Valgevene

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Euroopa Parlamendi 1994. aastal loodud delegatsioonil Valgevenega suhtlemiseks ei ole praegu ametlikke suhteid Valgevene parlamendi ja valitsusega, kuna Valgevenes ei ole viidud läbi vabasid ja õiglaseid valimisi, kehtestatud õigusriigi põhimõtteid ega austata inimeste inimõigusi ja põhivabadusi.
 
Delegatsioon säilitab siiski aktiivse ja tiheda dialoogi Valgevene demokraatliku opositsiooni, sõltumatute valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna esindajatega.
 
Et Minski ametiasutused on korduvalt keeldunud sissesõiduviisade andmisest, ei ole delegatsioon saanud viimastel aastatel Valgevenesse sõita, kuid ta tuleb siiski korrapäraselt kokku Brüsselis ja Strasbourgis, et arutada ELi poliitika arenguid seoses Valgevenega, hinnata Valgevene poliitilist ja majanduslikku olukorda ning anda Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Komisjonile soovitusi võimalike edasiste sammude kohta demokraatliku olukorra, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise parandamiseks Valgevenes ning et tuua see oluline naaberriik ELile lähemale.