Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

D-RU

Venemaa

Venemaa

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Euroopa Parlamendi delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis loodi 1. detsembril 1997. aastal ELi-Venemaa partnerlus- ja koostöölepingu põhjal ning see on sellest ajast peale olnud stabiilne alus poliitilise ja majandusliku koostöö arendamisele ja kahe parlamentaarse institutsiooni vahelisele pidevale dialoogile.
 
ELi-Venemaa parlamentaarsesse koostöökomisjoni kuulub võrdne arv Euroopa Parlamendi ja Venemaa Föderatsiooni rahvusassamblee kahe alamkoja (Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu) liikmeid. Parlamentaarne koostöökomisjon tuleb kokku üks või kaks korda aastas ühes Euroopa Parlamendi töökohas ning toimuvad ka töörühma koosolekud Venemaa Föderatsiooni eri paigus.
 
Parlamentaarne koostöökomisjon järgib partnerlus- ja koostöölepingus sätestatud eesmärkide saavutamist ning peab selle üle arutelusid. Koostöökomisjon on ka foorum parlamentaarsete volituste raames dialoogide ja arutelude pidamiseks vastastikust huvi pakkuvatel teemadel ning Venemaa poliitiliste liidrite, föderaalkogu liikmete, valitsuse ja kodanikuühiskonna esindajatega.