Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

DSEE

Kagu-Euroopa riigid

Albaania Serbia Montenegro Bosnia ja Hertsegoviina

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
Tutvustus ja pädevused

Euroopa Parlamendi delegatsioon Kagu-Euroopaga suhtlemiseks moodustati 17. novembril 1994. aastal Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigiga suhtlemise delegatsiooni järeltulijana, mis tegutses alates 1981. aastast ning sai hiljem nimetuse endise Jugoslaavia vabariikidega suhtlemise delegatsioon. Delegatsioon vastutab parlamentidevaheliste suhete eest viie Kagu-Euroopa riigiga, st Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia Föderatiivse Vabariigi (varem Serbia ja Montenegro ning nüüd Serbia Vabariik ja Montenegro Vabariik) ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga.
Albaania kuulus koos Rumeenia ja Bulgaariaga kolme riigi delegatsiooni aastatel 1991–1994, kuni ta arvati Kagu-Euroopaga suhtlemise delegatsiooni.
2002. aastal otsustas Euroopa Parlament algatada mitteametlikud parlamentidevahelised suhted Kosovoga, mille assamblee valitakse otse ÜRO eeskirjade alusel, ning alates 2004. aasta Euroopa Parlamendi valimistest arvati piirkondlikust delegatsioonist välja Horvaatia ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, mille tingis nende uus või teatavaks tehtud ELi kandidaatriikide staatus ning uued delegatsioonid asjaomastes parlamentaarsetes ühiskomisjonides.
 
Praegused parlamentidevahelised suhted Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Montenegroga toimuvad aastapõhiselt ja vabatahtlike otsuste alusel, kusjuures oodatakse mitmete stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingute jõustumist. Suhted stabiliseerimis- ja assotsiatsiooniprotsessist samuti huvitatud Kosovo parlamentaarse assambleega algasid ametlikult 2008. aasta mais pärast provintsi iseseisvuse väljakuulutamist 17. veebruaril 2008.