Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

D-BY

Valgevene

Valgevene

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
  Liikmed     Asendajad    
 
PROTASIEWICZ, Jacek :: Esimees
  KUŠĶIS, Aldis :: Aseesimees
Läti
  FIORE, Roberto :: Liige
Itaalia
  FJELLNER, Christofer :: Liige
Rootsi
  FLASAROVÁ, Věra :: Liige
Tšehhi
  GIBAULT, Claire :: Liige
Prantsusmaa
  GOMOLKA, Alfred :: Liige
Saksamaa
  HOŁOWCZYC, Krzysztof :: Liige
Poola
  ONYSZKIEWICZ, Janusz :: Liige
Poola
  PALECKIS, Justas Vincas :: Liige
Leedu
  SCHROEDTER, Elisabeth :: Liige
Saksamaa
  SZYMAŃSKI, Konrad :: Liige
Poola
  TARAND, Andres :: Liige
Eesti
  URUTCHEV, Vladimir :: Liige
Bulgaaria
  WOJCIECHOWSKI, Bernard :: Liige
Poola