Seitsmes ametiaeg
Delegatsioonide esimeeste konverents
Delegatsioonid
Kuues ametiaeg
Delegatsioonide juhtide konverents (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – Euroopa riigid (6. ametiaeg)
Delegatsioonid – väljaspool Euroopat asuvad riigid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised delegatsioonid
EL–Horvaatia

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

DEEA

Šveits, Island ja Norra ning Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

Šveits Norra Liechtenstein Island

Andmed arhiveeriti 1. juulil 2009, neid enam ei ajakohastata.

Koosolekute dokumendid
  Liikmed     Asendajad     Partnerdelegatsiooni liikmete nimekiri    
 
RAEVA, Bilyana Ilieva :: Esimees
  SAKALAS, Aloyzas :: Aseesimees
Leedu
  DAHL, Hanne :: Aseesimees
Taani
  BARSI-PATAKY, Etelka :: Liige
Ungari
  GOEPEL, Lutz :: Liige
Saksamaa
  JANOWSKI, Mieczysław Edmund :: Liige
Poola
  LÉVAI, Katalin :: Liige
Ungari
  McDONALD, Mary Lou :: Liige
Iirimaa
  PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU, Marie :: Liige
Kreeka
  ROTH-BEHRENDT, Dagmar :: Liige
Saksamaa
  RÜBIG, Paul :: Liige
Austria
  SCHUTH, Willem :: Liige
Saksamaa
  ŠKOTTOVÁ, Nina :: Liige
Tšehhi
  SMITH, Alyn :: Liige
Ühendkuningriik
  STIHLER, Catherine :: Liige
Ühendkuningriik
  VANHECKE, Frank :: Liige
Belgia
  WALLIS, Diana :: Liige
Ühendkuningriik