Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-CA

Kanada

Kanada

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja PE do spraw stosunków z Kanadą jest jedną z najstarszych delegacji ustanowionych w ramach PE (pierwsze posiedzenie: marzec 1975 r.).
W trakcie posiedzeń (które odbywają się co roku) zazwyczaj podkreślano znakomity stan stosunków pomiędzy UE a Kanadą.
Na ostatnich posiedzeniach można było zauważyć pewne podobieństwa w dyskusjach na temat rozwoju instytucjonalnego UE i konstytucji w Kanadzie – obie strony wykazywały zainteresowanie kwestiami suwerenności i pomocniczości.
Ostatnich kilka posiedzeń poświęconych było omówieniu rozległych zagadnień. Polityka azylowa i imigracyjna, zmiana klimatu, leśnictwo, biotechnologia, organizmy modyfikowane genetycznie oraz kwestie bezpieczeństwa stanowiły główną oś dwustronnej agendy i podstawę konstruktywnego dialogu. Obie strony przywiązywały wagę do udanego rozpoczęcia nowej rundy negocjacji dauhańskich Międzynarodowej Organizacji Handlu i podkreślały szanse na umocnienie stosunków handlowych. Ogólnie rzecz biorąc, obie strony wykazały się zgodnością co do wielostronnych podejść do globalnych zmian.
Delegacja wsparła szczególnie negocjacje na rzecz wyczerpującej umowy o pobudzaniu handlu i inwestycji, jak również badania mające na celu przeanalizowanie możliwości skonstruowania zintegrowanego „rynku transatlantyckiego”.
Spośród bardziej drażliwych tematów można wymienić problemy związane z rybołówstwem i dobrostanem zwierząt (a zwłaszcza z polowaniami na foki i handlem produktami pochodzącymi od fok).
Delegacja parlamentu kanadyjskiego złożyła ostatnio wizytę w UE w listopadzie 2007 r. oraz wzięła udział w udanym 30. spotkaniu międzyparlamentarnym UE-Kanada.