Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DCAM

Ameryka Środkowa

Kostaryka Kuba Gwatemala Panama Honduras Nikaragua Salwador

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Do kompetencji tej delegacji należą stosunki z państwami Ameryki Środkowej: Kostaryką, Gwatemalą, Salwadorem, Hondurasem, Nikaraguą, Panamą oraz Kubą. Głównym partnerem PE w tym regionie jest Parlament Środkowoamerykański, od czasu jego utworzenia pod koniec wojen, które doprowadziły do spustoszenia tego regionu. Z instytucją tą, której posłowie wybierani są w wyborach powszechnych, PE utrzymuje regularne kontakty, przy czym w szczególności z jej prezydiami.
 
Układ o współpracy i dialogu politycznym podpisany w grudniu 2003 r. przewiduje, po jego ratyfikacji przez wszystkie strony, utworzenie wspólnej komisji parlamentarnej. Negocjacje prowadzone pomiędzy UE a Ameryką Środkową powinny potwierdzić utworzenie tego organu dialogu parlamentarnego.
 
Każdego roku członkowie delegacji uczestniczą w dwóch zorganizowanych wizytach oraz podejmują posłów do parlamentów krajowych państw tego regionu, jak również członków Parlamentu Środkowoamerykańskiego (PARLACEN).
 
Członkowie delegacji uczestniczyli w misjach obserwacyjnych wyborów w różnych państwach tego regionu.