Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DKOR

Półwysep Koreański

Korea Południowa Korea Północna

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Aż do ostatnich wyborów europejskich, które odbyły się w czerwcu 2004 r., stosunki z Republiką Korei (Koreą Południową) nadzorowała delegacja ANASE, głównie z powodu sporów handlowych. Rzadkie zaś kontakty z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną (Koreą Północną), do których dochodziło od 2000 r., koordynowała Komisja Spraw Zagranicznych.
 
Od czasu utworzenia delegacji do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim we wrześniu 2004 r. kontakty z obiema stronami uległy wzmocnieniu, Unia Europejska cieszyła się bowiem niezwykle pozytywnym wizerunkiem w obu państwach półwyspu. Co najmniej raz w roku delegacja udaje się do jednej z części półwyspu (najczęściej do dwóch). Ponadto przyjęła ona w Brukseli bądź w Strasburgu delegacje parlamentarne obu państw Półwyspu Koreańskiego.
 
Członkowie delegacji uczestniczą również w rozmaitych wydarzeniach politycznych bądź gospodarczych, które przyczyniają się do zbliżenia Unii Europejskiej do oficjalnych partnerów koreańskich.