Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DMAS

Maszrek

Egipt Syria Liban Jordania

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku została utworzona natychmiast po pierwszych bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 1979 r. W latach 1994-2004 delegacja zajmowała się również stosunkami z państwami Zatoki Perskiej. Co roku organizowane są spotkania z czterema państwami tego obszaru: Egiptem, Jordanią, Libanem i Syrią. Należy podkreślić, iż dotychczas żadna delegacja parlamentu Jordanii nie złożyła wizyty w Parlamencie Europejskim. Niemniej Jego Wysokość król Husajn oraz Jego Wysokość król Abdullah kilkakrotnie odwiedzili Parlament Europejski.
Z powodu napiętych stosunków na Bliskim Wschodzie w ostatnich latach zorganizowano wiele corocznych spotkań z przedstawicielami Syrii i Libanu. Komisja obserwacyjna przyglądała się z bliska wyborom parlamentarnym w Libanie w 2005 r.