Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-AF

Afganistan

Afganistan

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Umowa z Bonn z 2001 r. oraz porozumienie „Afganistan Compact” przyjęte na konferencji w Londynie w dniu 31 stycznia 2006 r. stanowią ramy dla międzynarodowych zobowiązań wobec Afganistanu. Delegacja PE do spraw stosunków z Afganistanem ustanowiona w dniu 11 kwietnia 2007 r. składa się z 14 posłów i 9 zastępców. Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a afgańskim Zgromadzeniem Narodowym nie cieszą się długą tradycją. Celem pierwszej delegacji ad hoc Parlamentu Europejskiego do Afganistanu w dniach 14-19 lipca było lepsze zrozumienie sytuacji politycznej w obliczu nadchodzących pierwszych wyborów parlamentarnych, które miały miejsce w dniu 18 września 2005 r. Przy tej okazji Parlament Europejski wysłał swoją misję obserwacyjną do Kabulu. Do następnego spotkania międzyparlamentarnego – wizyty delegacji afgańskiej pod kierownictwem Muhammada Yunusa QANONIEGO, przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego – doszło w dniach 11-13 grudnia 2006 r. w Strasburgu. Pierwsza wizyta przedstawicieli parlamentu w Brukseli, na zaproszenie niedawno ukonstytuowanej delegacji PE do spraw stosunków z Afganistanem, została zorganizowana w dniach 26-30 listopada 2007 r. i przewodniczył jej wiceprzewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Mohammad Arif Noorzai.