Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-CL

UE-Chile

Chile

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Układ ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy UE a Chile podpisany w Brukseli dnia 18 listopada 2002 r. przewiduje w art. 9 utworzenie wspólnej komisji parlamentarnej, której główną rolą jest nadzorowanie wykonania układu oraz formułowanie wniosków w celu jego lepszego funkcjonowania. W skład komisji wchodzi na zasadzie parytetowej delegacja PE i delegacja senatorów/posłów chilijskich. Układ ten, poza częścią dotyczącą kwestii handlowych, zawiera rozdziały poświęcone również współpracy oraz dialogowi politycznemu.
 
Komisja, utworzona na początku kadencji, spotyka się dwa razy do roku, na zmianę w Chile i w UE. Prezydia obu delegacji odbywają kilka posiedzeń w ciągu roku.
 
Podczas tych posiedzeń poruszane są tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i które pozwalają na wymianę poglądów pomiędzy posłami. Często debatuje się nad europejskimi projektami legislacyjnymi, takimi jak dyrektywa REACH, oraz wymienia się informacje na ich temat, co pozwala lepiej zrozumieć zamierzenia europejskich organów prawodawczych, jak również obawy partnerów UE.