Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-IL

Izrael

Izrael

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem, utworzona po pierwszych wyborach bezpośrednich w 1979 r., jest jedną z najstarszych delegacji Parlamentu Europejskiego. Jest ona szczególnie aktywna. Prowadzi coroczne spotkania międzyparlamentarne w Izraelu lub w Strasburgu. Ostatnia wizyta w Izraelu, która miała miejsce na początku listopada 2007 r., była 32. spotkaniem obu delegacji.
Zważywszy na sytuację na Bliskim Wschodzie zorganizowano wiele wspólnych spotkań pomiędzy delegacjami do spraw stosunków z Izraelem i Palestyńską Radą Legislacyjną.
Połączenie tych dwóch delegacji, co wielu posłów do Parlamentu Europejskiego przyjęłoby z zadowoleniem, nie spotkało się (dotychczas) z większościowym poparciem ze strony grup politycznych.