Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-IR

Iran

Iran

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja PE do spraw stosunków z Iranem została ustanowiona niedawno, po wyborach europejskich, które miały miejsce w 2004 r. Miała ona być środkiem do ustanowienia kanału bezpośredniej komunikacji ze zgromadzeniem konsultatywnym Islamskiej Republiki Iranu.
Chociaż początkowo inicjatywa wyszła niemal jedynie ze strony PE, spotkała się ona z pozytywną odpowiedzią Iranu i po pierwszej wizycie delegacji irańskiego zgromadzenia w Brukseli w październiku 2006 r. delegacja Parlamentu Europejskiego udała się w dniach 7-10 grudnia 2007 r. do Teheranu w celu odbycia drugiego spotkania międzyparlamentarnego delegacji UE-Iran.
Posiedzenia delegacji UE-Iran stanowią dla parlamentarzystów otwarte miejsce służące dyskusji na tematy takie jak nierozprzestrzenianie broni jądrowej, zwalczanie terroryzmu i przemytu narkotyków, stosunki handlowe i inwestycyjne oraz zmiana klimatu.
W planach delegacji widnieje również dialog na temat praw człowieka, a w szczególności kary śmierci, praw kobiet, sytuacji prawnej dzieci, pozycji mniejszości etnicznych i religijnych oraz wolności prasy i poglądów.
Spotkania międzyparlamentarne są również okazją do nawiązania intensywnych kontaktów z rządem i „społeczeństwem obywatelskim”.
Przy okazji ostatniego spotkania międzyparlamentarnego (Teheran, w dniach 7-10 grudnia 2007 r.) nawiązanie regularnego dialogu pomiędzy oboma parlamentami zostało uznane za duży sukces.