Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

D-MX

UE-Meksyk

Meksyk

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Układ o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Meksykiem podpisany w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r. przewiduje utworzenie wspólnej komisji parlamentarnej, której główną rolą jest nadzorowanie wykonania układu oraz formułowanie wniosków w celu jego lepszego funkcjonowania. W skład komisji wchodzi na zasadzie parytetowej delegacja PE i delegacja senatorów/posłów meksykańskich.
 
Komisja, utworzona na początku kadencji, spotyka się dwa razy do roku, na zmianę w Meksyku i w UE. Przy okazji tych spotkań, poza wymianą pomiędzy parlamentarzystami z obu delegacji, organizowane są również seminaria poświęcone aktualnym wydarzeniom, które mogą mieć wpływ na stosunki pomiędzy oboma partnerami, takim jak emigracja czy też znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla układu. W seminariach tych uczestniczą eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele innych instytucji UE.
 
Prezydia obu delegacji odbywają kilka posiedzeń w ciągu roku.
 
Jeżeli posiedzenia komisji parlamentarnej odbywają się w Meksyku, posłowie do PE spotykają się również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i zapoznają się z projektami finansowanymi ze środków UE.
 
Delegacja PE przez rok odbywa przeciętnie osiem posiedzeń przygotowawczych w Brukseli i Strasburgu.
 
Biorąc pod uwagę przyjęte przez PE sprawozdanie dotyczące morderstw kobiet w Meksyku, wiele delegacji meksykańskich, w skład których wchodzili parlamentarzyści lub też przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, uczestniczyło w posiedzeniach, które odbyły się w miejscach pracy PE.