Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DAND

Wspólnota Andyjska

Boliwia Peru Ekwador Kolumbia Wenezuela

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Do kompetencji tej delegacji należą stosunki z czterema państwami Wspólnoty Andyjskiej: Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem i Peru. W oczekiwaniu na decyzję Wenezueli odnośnie do jej powrotu do Wspólnoty Andyjskiej lub jej odejścia z MERCOSUR-u, w gestii tej delegacji leżą również stosunki z tym państwem.
 
Układ o współpracy i dialogu politycznym podpisany w grudniu 2003 r. przewiduje, po jego ratyfikacji przez wszystkie strony, utworzenie wspólnej komisji parlamentarnej. Negocjacje prowadzone pomiędzy UE a Wspólnotą Andyjską powinny potwierdzić utworzenie tego organu dialogu parlamentarnego.
 
Każdego roku członkowie delegacji uczestniczą w dwóch organizowanych wizytach oraz podejmują posłów do parlamentów krajowych państw Wspólnoty Andyjskiej, jak również posłów do Parlamentu Wspólnoty Andyjskiej (Parlandino).
 
Członkowie delegacji uczestniczyli w misjach obserwacyjnych wyborów zorganizowanych w państwach tego regionu oraz w delegacjach ad hoc, które były tworzone za każdym razem, gdy sytuacja polityczna zagrażała stabilności któregoś z tych państw.
 
Ze względu na niestabilność polityczną PE przyjął również wielu członków władz tego regionu.