Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DANZ

Australia i Nowa Zelandia

Nowa Zelandia Australia

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Posiedzenia delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią rozpoczęły się w obu tych państwach w 1981 r. Od tego roku miały miejsce regularne spotkania międzyparlamentarne zarówno w Europie, jak i w Australii i Nowej Zelandii.
 
Spotkania delegacji z jej odpowiednikami stanowią główny cel międzyparlamentarnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Australią i Nową Zelandią. Spotkania międzyparlamentarne z Australią pozwalają na dokonywanie regularnego przeglądu wspólnych deklaracji dotyczących stosunków pomiędzy Unią Europejską a Australią i Nową Zelandią. Obie deklaracje stanowią ramy dla stosunków dwustronnych i współpracy UE z tymi dwoma państwami. Stałymi punktami porządku obrad posiedzeń parlamentarnych są obszary takie jak handel, rolnictwo, przeciwdziałanie zmianom klimatu, rozwój i współpraca gospodarcza, nauka i technologia, wspieranie globalnego i regionalnego bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu oraz prawa człowieka.