Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DMAG

Maghreb

Algieria Libia Tunezja Mauretania Maroko

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią) została utworzona w 1979 r. po wyborach bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele następujących państw: Algierii, Maroka, Mauretanii, Tunezji i Libii. Od lat osiemdziesiątych organizowane są regularne spotkania z każdym z tych państw. Spotkania z Mauretanią doszły do skutku dopiero w 1998 r., natomiast z Libią mają miejsce od 2002 r.
Spotkania z delegacjami Unii Maghrebu Arabskiego rozpoczęły się na początku lat dziewięćdziesiątych. Od czasu szóstego spotkania w 1994 r. nie było już żadnych oficjalnych kontaktów.
Problem Sahary Zachodniej nie wchodzi już w zakres kompetencji tej delegacji. Z tejże przyczyny w 2001 r. utworzono delegację ad hoc w celu zbadania kwestii Sahary Zachodniej. Jej przewodnicząca, Catherine Lalumière, opublikowała na ten temat sprawozdanie.