Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DPLC

Palestyńska Rada Legislacyjna

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
Prezentacja i kompetencje

Status tej delegacji, utworzonej w dniu 3 listopada 1993 r. przez Konferencję Przewodniczących jako delegacja ad hoc do spraw stosunków z władzami Palestyny, został zmieniony w dniu 12 grudnia 1996 r., kiedy to stała się ona delegacją stałą Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną.
Od roku 2001 dochodziło do regularnych spotkań, w większości przypadków organizowanych na terenach okupowanych, jako że parlamentarzyści Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, aby móc opuścić swoje terytorium, napotykali na coraz to poważniejsze ograniczenia ze strony Izraela.
Zważywszy na sytuację na Bliskim Wschodzie zorganizowano wiele wspólnych spotkań pomiędzy delegacjami do spraw stosunków z Izraelem i Palestyńską Radą Legislacyjną. Połączenie tych dwóch delegacji, co wielu posłów do Parlamentu Europejskiego przyjęłoby z zadowoleniem, nie spotkało się (dotychczas) z większościowym poparciem ze strony grup politycznych.