Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

DPLC

Palestyńska Rada Legislacyjna

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2009 r. i nie są już aktualizowane.

Dokumenty z posiedzenia
  Członkowie     Zastepstwa    
 
TRIANTAPHYLLIDES, Kyriacos :: Przewodniczący
  KASOULIDES, Ioannis :: Wiceprzewodniczący
Cypr
  DE ROSSA, Proinsias :: Wiceprzewodniczący
Irlandia
  PICKART ALVARO, Alexander Nuno :: Członek
Niemcy
  AUKEN, Margrete :: Członkini
Dania
  BORGHEZIO, Mario :: Członek
Włochy
  BOWIS, John :: Członek
Wielka Brytania
  BREPOELS, Frieda :: Członkini
Belgia
  CASPARY, Daniel :: Członek
Niemcy
  CASTEX, Françoise :: Członkini
Francja
  DAVIES, Chris :: Członek
Wielka Brytania
  DE VEYRAC, Christine :: Członkini
Francja
  EVANS, Jill :: Członkini
Wielka Brytania
  FERRARI, Francesco :: Członek
Włochy
  HEDH, Anna :: Członkini
Szwecja
  LE FOLL, Stéphane :: Członek
Francja
  LUCAS, Caroline :: Członkini
Wielka Brytania
  MASIP HIDALGO, Antonio :: Członek
Hiszpania
  MORGANTINI, Luisa :: Członkini
Włochy
  NAZARE, Alexandru :: Członek
Rumunia
  RIVERA, Giovanni :: Członek
Włochy
  SWOBODA, Hannes :: Członek
Austria
  ZAPPALA', Stefano :: Członek
Włochy